Bescherming persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van onderstaande statement willen wij duidelijk maken op welke wijze wij de gegevens verwerken welke via de website bij ons binnenkomen en/of vastgelegd worden. Hiermee streven we regelgeving omtrent de AVG/GDPR na.

hetONTWERP.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van hetONTWERP.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan hetONTWERP.nl verstrekt. hetONTWERP.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
_ Uw adresgegevens
– Uw mailadres

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

hetONTWERP.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan hetONTWERP.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

hetONTWERP.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in elk geval niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

hetONTWERP.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website analyse:

hetONTWERP.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de website van hetONTWERP.nl bij Google zoekresultaatpagina’s is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

De privacy policy van Google kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy/update

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan hetONTWERP.nl te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. hetONTWERP.nl heeft hier geen invloed op. hetONTWERP.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via hetONTWERP.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@hetONTWERP.nl. hetONTWERP.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:

hetONTWERP.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van hetONTWERP.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door hetONTWERP.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met hetONTWERP.nl op via mail@hetONTWERP.nl

Leverings- & betalingsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

  • Levering in PDF per mail of USB stick
  • Levering CAD bestanden in DWG- of IFC formaat tegen meerprijs
  • Levering op papierformaat tegen meerprijs

Betalingsvoorwaarden:

  • Betalingstermijn naar verhouding gemaakte diensten/kosten
  • Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum

Voorwaarden bij opdracht

HetONTWERP voert zijn opdrachten uit op basis van DNR2011 (herziening 2013)
Hierin staan voorwaarden en verplichtingen voor hetONTWERP.nl en uw als klant. Dit zorgt voor een heldere samenwerking.