Schetsontwerp

Vergunningstekening

Hier vind je een voorbeeld van een schetsontwerp, ook wel een Voorlopig ontwerp (VO) genoemd. In dit document zijn zo veel mogelijk van uw woonwensen verwerkt. De vorm en uitstraling van de woning is bepaald en is ook de materiaal- en kleur gebruik van de buitenzijde omschreven.

Voorbeeld

Voor de vergunningsaanvraag moet het schetsontwerp (Voorlopig ontwerp) verder worden uitgewerkt tot Definitief ontwerp (DO). Dit definitief ontwerp voldoet aan de laatste regelgeving van het bouwbesluit en de indieningsvereisten van de gemeenten.

Met het definitief ontwerp kan online de vergunningsaanvraag worden ingediend. Ook kan er bij een aannemer een prijs opgevraagd worden van de bouwkosten.

Voorbeeld

Bij het schetsontwerp krijgt je ook deze mooie presentatie overzichten. We kunnen ook een gratis 3d view bestand maken, waarmee er virtueel in en om de woning kan worden gekeken!

Voorbeeld

Op basis van het definitieve ontwerp worden een aantal controle berekeningen uitgevoerd tav voldoende daglicht, voldoende ventilatie en controle van de afmetingen van de diverse ruimte. Ook worden berekeningen gemaakt t.a.v. energiezuinigheid. Deze berekeningen zorgen ervoor dat de woning een fijn leefklimaat heeft en energiezuinig is.

Voorbeeld